Удирдлагууд

Гүйцэтгэх захирал Ч.Батбаяр

Санхүү эрхэлсэн дэд захирал Б.Цэцэгмаа

Ерөнхий инженер Д.Пүрэвдагва