Хэрэгжүүлсэн төслүүд

2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005-2006
2006
2006
2006-2007
2008
2009
2007-2009
2010
2009-2010
2009-2012
2010
2010-2012
2012-2014 он

2004

ХИД-1 дэлгүүрийн гадна зам талбай

Төслийн нэр – ХИД – 1 дэлгүүрийн гадна зам талбай

Захиалагч  – ХИД – 1 дэлгүүрийн захиргаа

2004

Япон Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлсэн “Улаанбаатар хотын авто замыг сэргээн сайжруулах төсөл”

Төслийн нэр – Япон Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлсэн “Улаанбаатар хотын авто замыг сэргээн сайжруулах төсөл”

Захиалагч  – Япон Улсын Засгийн Газар

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Конойке Констракшн ХХК

Байршил – Гэсэр сүмийн уулзвар

2004

Япон улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Улаанбаатар хотын авто замыг сэргээн сайжруулах төсөл”

Төслийн нэр – Япон улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Улаанбаатар хотын авто замыг сэргээн сайжруулах төсөл”

Захиалагч  – Япон Улсын Засгийн Газар

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Конойке Констракшн ХХК

Байршил – Улаанбаатар хот,8,4 км  Нарны замын ажил

2004

“Мянганы зам”төсөл

Төслийн нэр – “Мянганы зам” төсөл 

Захиалагч  – Зам Тээвэр Аялал Жуулчлалын Яам

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Насны Зам ХХК

Байршил – Лүн-Баяннуур чиглэлийн авто замын хиймэл байгууламжийн ажил 

2005

“Мянганы Зам” төсөл

Төслийн нэр – Мянганы Зам төсөл 

Захиалагч  – Зам Тээвэр Аялал Жуулчлалын Яам

Байршил – Багануур – Өндөрхаан чиглэлийн авто замын хөвөөний ажил

2005

Япон улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Улаанбаатар хотын авто замыг сэргээн сайжруулах төсөл”

Төслийн нэр – Япон Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлсэн “Улаанбаатар хотын авто замыг сэргээн сайжруулах төсөл”

Захиалагч – Япон Улсын Засгийн Газар

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Конойке Констракшн ХХК

Байршил – Нарны Замын засвар арчлалтын ажил

2005

Кодем ХХК мэдээллийн төв зам талбайн ажил

Төслийн нэр – Кодем ХХК мэдээллийн төв зам талбайн ажил

Захиалагч – Кодем ХХК

2005-2006

“Мянганы Зам” төсөл

Төслийн нэр – Мянганы Зам төсөл 

Захиалагч  – Зам Тээвэр Аялал Жуулчлалын Яам

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Мон Роуд ХХК

Байршил – Дуутын Даваа-Өндөрхаан чиглэлийн 50 км авто замын 3 км замын ажил 

2006

Гурван гал ХХК–ний их дэлгүүрийн гадна зам

Төслийн нэр – Гурван гал ХХК–ний их дэлгүүрийн гадна зам

Захиалагч – Гурван гал ХХК

2006

Айцын давааны Морин нуур цогцолбор

Төслийн нэр – Айдсын давааны Морин нуур цогцолбор

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Гүйцэтгэсэн ажил – 200,000м3 газар шорооны ажил

2006-2007

Япон улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн Зүүн чиглэлийн гол замыг сайжруулах төсөл

Төслийн нэр – Япон улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн Зүүн чиглэлийн гол замыг сайжруулах төсөл

Захиалагч – Япон Улсын Засгийн Газар

Гүйцэтгэсэн үүрэг – Туслан гүйцэтгэгч

Хийгдсэн ажил – 268 м урттай төмөр бетон гүүр , 180 м урттай төмөр хийцийн түр гүүр

2008

Төв аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Төслийн нэр – Төв аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Захиалагч – Төв аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Хийгдсэн ажил – 3 км хайрган зам

Байршил – Төв аймагт

2009

Төв аймаг Жаргалант сумын Газар хороолол төсөл

Төслийн нэр – Төв аймаг Жаргалант сумын Газар хороолол төсөл

Захиалагч – Төв аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Байршил – Төв аймаг, Зуун мод хот

2007-2009

“Мянганы зам” төсөл

Төслийн нэр – Мянганы зам төсөл

Захиалагч – Зам Тээвэр Аялал Жуулчлалын Яам

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Хийгдсэн ажил – 7 км хатуу хучилттай авто зам

Байршил – Булган аймаг, Дашинчилэн сум, Орхон голын гүүр чиглэлд

2010

Чойр – Сайншанд чиглэлийн 176,4 км авто замын төсөл

Төслийн нэр – Чойр – Сайншанд чиглэлийн 176,4 км авто замын төсөл

Захиалагч – Мянганы Сорилтын Сан

Ерөнхий гүйцэтгэгч – LIG LLC

Гүйцэтгэсэн үүрэг – Туслан гүйцэтгэгч

Хийгдсэн ажил – 50км авто замын ажил

Байршил – Чойр-Сайншанд чиглэлийн Багц -1

2009-2010

Зүүнхараа Гацууртыг холбосон уурхайн зориулалтаар ашиглах орон нутгийн 2 давхар хучилттай, хайрган гадаргуутай шороон зам

Төслийн нэр – Зүүнхараа Гацууртыг холбосон уурхайн зориулалтаар ашиглах орон нутгийн 2 давхар хучилттай, хайрган гадаргуутай шороон зам

Захиалагч – Монгол Улсын Зүүнхараа хотод байрлах Мандал сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Хийгдсэн ажил – 10 км хайрган хучилттай авто зам

Байршил – Сэлэнгэ аймаг , Мандал сум , Бороогийн уурхай чиглэл

2009-2012

Төслийн нэр – Хөвсгөл аймгийн Мөрөн – Хатгал чиглэлийн 98,8 км замын  төсөл

Захиалагч – Монгол Улсын Зам Тээвэр Барилга Хот Байгуулалтын Яам

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Хийгдсэн ажил – 50 км хатуу хучилттай авто зам

Байршил – Хөвсгөл аймаг, Мөрөн –Алаг-Эрдэнэ сум  чиглэлийн нэгдүгээр багц

2010

Төслийн нэр – Улаанбаатар хот , Чингисийн өргөн чөлөөг Нарны замтай холбох авто замын төсөл

Захиалагч – Нийслэлийн авто замын газар

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Хийгдсэн ажил – 1,645 км хатуу хучилттай авто зам

2010-2012

Төслийн нэр – АНУ-ын санхүүжилтээр Монголын Мянганы Сорилтын Сангаас хэрэгжүүлж буй Чойр –Сайншанд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын төсөл

Захиалагч – Мянганы Сорилтын Сан

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Хийгдсэн ажил – Говьсүмбэр аймаг Шивээ-Овоо сум 50км хатуу хучилттай авто зам , 7 гүүр, 65 хиймэл байгууламжийн ажил

2012-2014 он

Төслийн нэр – Монгол Улсын Хөгжлийн банкны санхүүжилтийн хөрөнгөөр Баруун Урт-Мөнххаан –Өндөрхаан чиглэлийн 132,6 км авто замын төсөл

Захиалагч – Зам Тээврийн Яам

Ерөнхий гүйцэтгэгч – Арж Капитал ХХК

Хийгдсэн ажил – 132,6 км хатуу хучилттай авто замын ажил, хиймэл байгууламжийн ажлууд